Familiedag

Familiedag

Familiedagen verenigen en versterken. Het thuisfront wordt betrokken bij het werk en men ontmoet elkaars gezinnen. Dit zorgt voor verbinding hetgeen zich terug laat vertalen naar een betere samenwerking op de werkvloer. Familiedagen zijn altijd een groot succes. De opkomst van gasten is altijd hoog. Een familiedag is waardevol, men spreekt elkaar en collega’s eens in een totaal andere setting.
Van belang is dat er zowel voor jong als oud interessante dingen te doen, bekijken of te ervaren zijn. Daar hebben wij, mede door onze bijzondere locatie midden in de natuur, vele bijzondere activiteiten voor; verrassende activiteiten die men nooit eerder heeft gedaan, en die men later nog lang herinneren. Samen met jullie kijken wij naar een juiste invulling.